DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

11.1.2022 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády na téma :“ ŠLECHTA V PROMĚNÁCH ČASU“ pro 8.a 9.ročníky.

Výsledky školního kola :
1.místo : Matěj Podroužek 8.B
2. místo : Michal Brandejs 8.A
3. – 4.místo : Nela Soukupová 9.C a Tomáš Koukol 8.B
5.místo: Veronika Škrdlantová 8.B

zdroj obrázku