DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

11.1.2022 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády na téma :“ ŠLECHTA V PROMĚNÁCH ČASU“ pro 8.a 9.ročníky.

Výsledky školního kola :
1.místo : Matěj P.,  8. třída
2. místo : Michal B.,  8. třída
3. – 4.místo : Nela S.,  9 třída a Tomáš K.,  8. třída
5.místo: Veronika Š.,  8 třída

zdroj obrázku