První pomoc do škol

Projekt první pomoc do škol

V posledním týdnu měsíci května přišly mezi děti všech 4. ročníků záchranářky z Českého červeného kříže s důležitým zajímavým projektem První pomoc do škol. Děti si vyslechly historii vzniku a působení Červeného kříže v České republice a ve světě. Vyzkoušely si správné reakce na kritické, život ohrožující situace. Naučily se přivolat záchrannou službu a také prakticky zajistit zraněného do příjezdu první pomoci.

Mgr. Jitka Hosnedlová

fotogalerie