4.B NA PŘÍRODOVĚDNÉ VYCHÁZCE

Ve čtvrtek 6. května jsme využili toho, že venkovní aktivity jsou v současné době během výuky vítaným prvkem a i toho, že předpověď počasí byla příznivá.  S mapami a poznámkovými bloky jsme se vypravili podél Mlýnské stoky.

Během cesty děti poznávaly byliny i dřeviny. Jejich jména si poznamenávaly do svých zápisníků.  Společně hledaly místa vyznačená v mapě a následně pak pomocí indicií skládaly tajenku.

Mapa vedla děti od počátku Mlýnské stoky od Velkého jezu až k jejímu ústí v centru města. Prošly tedy po Vrchlického nábřeží, přes Senovážné náměstí a park Na Sadech. Přestávka na svačinu nedaleko plaveckého bazénu byla téměř nutností, neboť děti čekala ještě zpáteční cesta ke škole po stezce kolem Vltavy.

Jako voda, podél které čtvrťáci celou dobu šli, utekl čas vymezený pro vycházku. Odměnou za splněné úkoly i ušlých více než deset kilometrů, které měli za čtvrteční dopoledne v nohách, byl oběd ve školní jídelně a odpolední individuální odpočinek.

fotogalerie