3.třídy v Muzeu a mezi čerty
V minulém týdnu se ve 3. třídách stále něco dělo.
V pondělí a ve středu třídy vyrazily do muzea. Tam děti malovaly perníčky a vyráběly svícny. Také si prohlédly vánoční výstavu. Nejvíce se jim líbil zvyk s kurníkem. Když zaklepeš na kurník a ozve se kohout, budeš se vdávat :-).  Ve městě si děti prošly trhy a nakoupily nezbytné dobroty a maličkosti.
 V úterý se u třeťáků čertovsky učilo. Děti vyplňovaly pracovní listy, počítaly hříšníky, dělaly si Mikulášský kvíz a některé se pokusily uniknout z pekla pomocí pekelné únikovky. Ve třídách se také opisovaly básničky a vyráběly výrobky s Čertovskou, Andělskou a Mikulášskou tématikou. Celý týden rychle utekl a čekání na Vánoce se nám zase zkrátilo.
Za 3.třídy Ivana Hanousková