ŠKOLA MODERNÍ GYMNASTIKY A SPORTU  TJ METEOR A SK ELIM TEAM Č. BUDĚJOVICE       

VÁŽENÍ RODIČE,
ŠKOLA MG A SPORTU při TJ METEOR a SK ELIM TEAM , která působí v ZŠ Rožnov již 31 let, nabízí pro školní rok 2022/2023 následující sportovní program pro děti :

MODERNÍ GYMNASTIKA – TANEC – POHYB  – cvičení pro krásu a ladnost

– zahrnuje cvičení bez náčiní, balet, tanec, akrobacii, cvičení s náčiním /švihadlo, obruč, míč,kužele, stuha/, skupinové pohybové skladby, estetickou gymnastiku, rytmickou  a taneční průpravu, rozvoj pohyblivosti a koordinace, ladnost,správné držení těla, všestrannou pohybovou průpravu……….

Nadaná děvčátka jsou postupně zařazována do výběrových závodních skupin MG.

ÚSPĚCHY MG:   děvčata získávají medaile a tituly jak na poli oblastním, tak v rámci celé ČR. Několikanásobné  Mistryně ČR v družstvech MG,  12 titulů Mistryně ČR jednotlivkyň MG,titul “Nejlepší jihočeský sportovec roku do 15ti let”  v týmech

ORGANIZACE: cvičení  probíhá po vyučování v tělocvičnách ZŠ Rožnov pod vedením kvalifikovaných  a zkušených trenérek v době mezi 13. a 16. hodinou – dle rozvrhů, které budou stanoveny po vytvoření jednotlivých skupin. Cvičit začínáme od 19.9., rozvrh obdrží přihlášené děti do 15.9. s dalšími organizačními pokyny /případně na stránkách: ZŠ – sekce AKTIVITY – Škola sportu nebo na stránkách Moderní gymnastiky  www.tjmeteor.wbs.cz/

ZÁPIS + INFORMACE:    STŘEDA  7.9.  kabinet trenérů v tělocvičně ZŠ  14.00 – 16.30 hod

Předběžné přihlášky (viz níže) posílejte  e-mailem nebo odevzdejte  při zápisu.

Telefony:    602835075   M.Bublíková,   602182724    J.Bláhová      e-mail: monika.bublikova@o2active.cz

Monika Bublíková – hlavní trenérka

————————————————————————————————————

Nabídka pro školní rok 2022-2023   1. pololetí

1 MG      Gymnastika – základní, rekreační                1x týdně                 1700,- Kč/pololetí

2 MG      Moderní gymnastika – soutěžní  “B”              2x týdně                2800,- Kč/pololetí

3 MG      Moderní gymnastika – soutěžní  “A”             3x týdně                 4000,- Kč/pololetí

 Platby se provádějí vždy na pololetí popř. na celý školní  rok.

………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

P Ř I H L Á Š K A                             /odevzdat při zápisu  poslat e-mailem/

Přihlašuji svoji dceru  na cvičeni ve školním roce 2022/2023

 

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………   nar. …………………………   Třída ZŠ …………………

Název a číslo cvičební skupiny /kurzu/

…………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis rodičů  ………………………………………………
tel. spojení …………………………………………..

 

VÁŽENÍ RODIČE,

ŠKOLA MG A SPORTU při TJ METEOR a SK ELIM TEAM , která působí v ZŠ Rožnov  již 31 let,nabízí pro školní rok 2022/2023 následující sportovní program pro chlapce  :

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY – SPORTOVNÍ  PŘÍPRAVA  A VŠESTRANNOST  cvičení zaměřené na rozvoj pohyblivosti, míčové hry,  atletická průprava, gymnastická průprava, koordinace, obratnost, sportovní a pohybové hry…………..
Cvičení bude probíhat po vyučování v prostorách ZŠ Rožnov/2 tělocvičny,  venkovní hřiště a sportoviště/pod vedením kvalifikovaných  a zkušených trenérek.
Cvičit začínáme  od  19.9. 2022  podle rozvrhu, který přihlášené děti obdrží do 15.9. s dalšími organizačními  pokyny.

Platby se provádějí vždy na pololetí nebo celý školní rok.

Zápis + informace:   STŘEDA  7.9. v kabinetu trenérů u  tělocvičny  ZŠ  14.00 – 16.30 hodin

Předběžné přihlášky (viz níže) posílejte e-mailem  nebo je odevzdejte ve dnech zápisu v tělocvičně /kabinet trenérů/

telefony:    602835075   M.Bublíková,   602182724    J.Bláhová      e-mail: monika.bublikova@o2active.cz

Monika Bublíková – hlavní trenérka

………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PŘIHLÁŠKA             /prosíme odevzdat  při zápisu nebo poslat  mailem/

Přihlašuji svého syna/dceru   na cvičeni ve školním roce 2022/2023

Jméno a příjmení ………………………………………………………… nar.…………………………….
Třída ZŠ …………………………..

Sportovní hry                              1x týdně                                            1500,- Kč/1.pololetí

         /zaškrtněte/                      2x týdně                                            2300,- Kč/1.pololetí
Podpis rodičů    ……………………………………………………….
tel. spojení …………………………………………..