Poslední tři týdny se Myšky učily o životě zvířátek v lese a ve městě v období zimy. Naučily se rozpoznávat jednotlivé zvířecí druhy. Zjistily, jak zvířátka přečkají zimu, a čím jim můžeme v zimě pomoci. Také jsme si řekli o ptácích, kteří se na zimu stěhují do teplých krajin. Vyrazili jsme na výlet k řece Vltavě, abychom nakrmili kachny. Postavili jsme krmítko pro ptáčky. Vyrobili jsme si zálesácký zápisník, který nám bude pomáhat při našich cestách do přírody. Nakonec jsme si naše nově získané poznatky ověřili v poznávací hře „Po stopách zvířat“.

fotogalerie