Tento den nás ve třídě navštívil anděl, který nám ve třídě zanechal andělskou listinu. Dozvěděli jsme se, že musíme splnit tři úkoly – andělský, čertovský a Mikulášský. Když jsme všechny tři úkoly splnili, sestoupil k nám anděl do třídy, děti pochválil a dal jim balíčky plné dobrot.

fotogalerie