5.2. „Hadi Tečka a Čárka“ výukový program o zvířatech, v 9 a 10 hod. – Berušky, Myšky

17.2. Planetárium v 9:30 hod. – Žabky

18.2. Výstava orchidejí a hmyzu v Jihočeském muzeu – Myšky

18.2. Dílničky v 9 hod. – Žabky

21.2. Plavání 1. lekce – Žabky

25.2. Divadlo „Divoloď“ v 9 hod. – Berušky, Myšky, Žabky

21.2. Plavání 2. lekce – Žabky