4.3. Karneval s Bambini, v 9 hod. – Berušky, Myšky, Žabky

5.3. Cassiopeia „Poznáváme lesní zvířátka“,  v 9 hod. – Myšky

6.3. Plavání – Žabky

9.3. Cassiopeia „Vodní kapka“, v 9 hod. – Žabky

10.3. Dílničky, v 9 hod. – Myšky

13.3. Plavání – Žabky

18.3. Vizovické pečivo – Žabky

20.3. Plavání – Žabky

24.3. Dílničky, v 9 hod. – Myšky

25.3. Divadlo Sluníčko, v 9:15 hod. – Berušky, Myšky, Žabky

27.3. Plavání – Žabky

30.3. Cassiopeia „Sýkorka koňadra“, v 9 hod. – Žabky

31.3.. Dílničky, v 9 hod. – Žabky