ZÁPISY do ZŠ pro školní rok 2020/2021

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISŮ DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZÁPISY - Přijímání dětí do prvních tříd pro školní rok 2020/2021
MŠMT vydalo opatření k zápisům do ZŠ na rok 2020/2021 – web MŠMT

Termín podání přihlášek na portálu http://zapiszscb.c-budejovice.cz se prodlužuje do 10.4. 2020

Veškeré přihlášky  (i v elektronické podobě) škola přijímá až v době přijímacího řízení – 16.4. a 17. 4.

Termín zápisu (podání vytištěných přihlášek) ve škole

16.4. 2020 13.00 hod. – 17.00 hod.

17.4. 2020 9.00 hod. – 13.00 hod.

Podání žádosti:

Vzhledem k mimořádným opatřením organizujeme zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Ve škole bude schránka, kam můžete přihlášku včetně všech potřebných příloh vložit. Rodný list postačí doložit jeho prostou kopií, nemusí být úředně ověřen.

Další možnost je vše předat osobně v zápisových místnostech.

Potřebné přílohy:

– kopie rodného listu
– rozhodnutí o odkladu školní docházky z loňského roku
– v případě žádosti o odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021 je třeba doporučení PPP a dětského lékaře

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání:

– do datové schránky školy
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
– poštou – zákon u přihlášky nevyžaduje úředně ověřený podpis, rodný list postačí doložit jeho prostou kopií.

V případě karantény zákonných zástupců dětí, kteří nemohou využít žádnou z výše uvedených možností, se zákonný zástupce spojí s ředitelem školy a domluví se na postupu zápisu dítěte do ZŠ.

Pokud bude žádost zasílána poštou, je lhůta pro podání žádosti zachována, pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední den lhůty (lze doložit podacím lístkem, který ale je jen při doporučeném podání).

Místo zápisu: ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice, vstup z ulice L. Kuby, zápis se koná v přízemí nové budovy

Při rozhodování o přijetí nezáleží na tom, který den přijdete!

Kritéria přijetí:

1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, v případě většího počtu žádostí rozhodne o přijatých los.

2. V případě nižšího počtu žádostí dětí ze školského obvodu budou dále přijaty děti s trvalým pobytem mimo školský obvod, a to dle kritérií:

a) starší sourozenec je v den zápisu žákem školy

b) menší vzdálenost trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno od vchodu bydliště k hlavnímu vchodu školy).

V pondělí 11.5. 2020 v době 11.00 do 13.00 hod máte možnost v ředitelně ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, Č.B. nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí pro přijetí dítěte do ZŠ.

Těšíme se na Vás

Závazná přihláška do školní družiny
VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE online na adresu:                

turkova@zsroznov.cz do 25.5.2020 

přihláška