Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, České Budějovice. Nachází se v klidné okrajové části Českých Budějovic. Kapacita mateřské školy je 70 dětí. Jsou vzdělávány ve třech třídách. Preferujeme částečně věkově smíšené třídy vždy dle nebližšího věku. MŠ má k dispozici svoje dětské hřiště a může využívat venkovní sportovní areál i přilehlé prostory základní školy. Děti využívají tělocvičnu ZŠ. Výuka probíhá i v dílnách. Naše MŠ postupně připravuje na vstup do ZŠ i používáním moderních IT zařízení. Mateřská škola je v pracovní dny v provozu od 6,30 do 16,30 hod.

Podrobné informace o činnosti MŠ a o zápisu do MŠ naleznete na webu školy:  https://www.zsroznov.cz/

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Máme 15 volných míst.

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 4. 4. 2022 - 30. 4. 2022, elektronická registrace na adrese:

https://zapismscb.c-budejovice.cz/

Pokud nemůžete žádost podat elektronicky, je nutné se telefonicky objednat u ředitelky školy tel. 603 829 212. Elektronická žádost bude s Vámi podána dne 25. 4. 2022 v dohodnutém čase.

Termín zápisu:

3.5. –  4. 5. 2022 v čase 8 – 10 hodin a 13 – 16 hodin

Možnosti doručení:

– osobně do kanceláře zástupkyně ředitele MŠ – vchod do MŠ z Boršovské ulice
– do datové schránky školy
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
– poštou doporučeně – rozhodující je datum podání

Potřebné přílohy:

– rodný list
– občanský průkaz zákonného zástupce
– přílohu k žádosti potvrzenou pediatrem (o splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo doložit, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci) – neplatí pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání

Dne  23. 05. 2022  bude možné v době 10:00 hod.– 12:00 hod. po předchozí telefonické domluvě nahlédnout do spisu.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději dne 04. 06. 2022.
Po ukončení přijímacího řízení bude seznam přijatých uchazečů (pod příslušným identifikátorem žádosti dítěte) zveřejněn na vstupních dveřích Mateřské školy  L. Kuby 48, České Budějovice (vchod z Boršovské ulice) a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů.

 

1 thought on “Zápisy do MŠ pro školní rok 2022/2023

Komentáře jsou uzavřeny.