SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Informace k zápisu pro školní rok 2022/2023: 

Registrování žádostí je možné od 1. března 2022 na webových stránkách města České Budějovice

http://zapiszscb.c-budejovice.cz/

Ve školním roce 2022/23 otevíráme 3 první třídy s celkovou kapacitou 76 žáků.

Termín zápisu (podání vytištěných přihlášek) :

7.4. 2022               14.00 hod. – 17.00 hod.
8.4. 2022               14.00 hod. – 17.00 hod.  

Potřebné přílohy k přihlášce:

– rodný list dítěte
– občanský průkaz zákonného zástupce
– rozhodnutí o odkladu školní docházky z loňského roku, pokud bylo uděleno
– v případě žádosti o odklad školní docházky pro školní rok 2022/2023 je třeba doporučení PPP a dětského lékaře

Místo zápisu: ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice, vstup z ulice L. Kuby. Zápis se koná v přízemí nové budovy (vchod brankou od Billy).

pondělí 25. 4. 2022 v době od 10.00 do 12.00 hod. máte možnost v ředitelně ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, Č.B. nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí pro přijetí dítěte do ZŠ.

Kritéria přijetí:

1) Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu.
2) V případě nižšího počtu žádostí dětí ze školského obvodu budou dále přijaty děti s trvalým pobytem mimo školský obvod, a to dle kritérií:
a) přednostně budou přijímány děti, které mají a budou mít k 1. 9. 2022 v ZŠ nebo MŠ sourozence
b) dalším kritériem je přijetí dítěte z MŠ L. Kuby

V případě, že v jednom kritériu nebude v kapacitních možnostech školy přijmout všechny děti, které dané kritérium splňují, bude o přijetí rozhodovat los.

K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium.

Těšíme se na Vás!