ZÁPIS DO MŠ

 

Máme 17 volných míst. 

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 6. 4. 2020 - 30. 4. 2020, elektronická registrace na adrese: 

https://zapismscb.c-budejovice.cz/ 

Pokud nemůžete žádost podat elektronicky, je nutné se telefonicky objednat u ředitelky školy tel. 603 829 212. Elektronická žádost bude s Vámi podána dne 23.4.2020 v dohodnutém čase.  

Termín zápisu 4.5.- 5.5. 2020 – doručení přihlášky do MŠ 

Vzhledem k mimořádným opatřením organizujeme zápisy bez osobní přítomnosti dětí v MŠ. 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 

– do datové schránky školy 
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem 
– poštou  pokud bude žádost zasílána poštou, je lhůta pro podání žádosti zachována, pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední den lhůty (lze doložit podacím lístkem, který ale je jen při doporučeném podání)
– ve škole bude schránka, kam můžete přihlášku včetně potřebných příloh vložit, potvrzení o přijetí přihlášky Vám bude zasláno emailem, který vyplňujete v přihlášce.
Schránka bude k dispozici v budově ZŠ, vchod v ulici L. Kuby
4.5.2020 10:00 hod.  14:30 hod.
5.5.2020 9:00 hod. – 11:00 hod.  

Potřebné přílohy: 

Kopie rodného listu, nemusí být úředně ověřena. 

Doložení řádného očkování dítěte. Pokud lékař potvrdí zdravotní stav na jiném formuláři, než je součástí přihlášky – např. zašle rodiči elektronicky i tento doklad bude brán za platný.  

Na dalších možnostech se domluvte s ředitelkou školy.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  

Dne 25. 05. 2020 bude možné v době od 10:00 hod.– 12:00 hod.
po předchozí telefonické domluvě nahlédnout do spisu.  

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněné dne 05. 06. 2020.
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly dálkovým přístupem na webových stránkách.  

Žádáme rodiče, aby nadále sledovali informace o přijímacím řízení. Dle situace může docházet ke změnám.