ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zvláštní zápis do mateřských škol pro cizince dle zákona č. 67/2022 Sb., Lex Ukrajina se bude konat 5. června 2023

Máme 22 volných míst.

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 3. 4. 2023 - 30. 4. 2023, elektronická registrace na adrese:

https://zapismscb.c-budejovice.cz/

Pokud nemůžete žádost podat elektronicky, je nutné se telefonicky objednat u ředitelky školy tel. 603 829 212. Elektronická žádost bude s Vámi podána dne 24. 4. 2023 v dohodnutém čase.

Termín zápisu:

2.5. –  3. 5. 2023 v čase 8 – 10 hodin a 13 – 16 hodin

Doručení žádosti:

– osobně do kanceláře zástupkyně ředitele MŠ – vchod do MŠ z Boršovské ulice

Potřebné přílohy:

– rodný list

– občanský průkaz zákonného zástupce

– přílohu k žádosti potvrzenou pediatrem (o splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo doložit, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci) – neplatí pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání

Dne  22. 5. 2023 bude možné v době 10:00 hod. – 12:00 hod. po předchozí telefonické domluvě nahlédnout do spisu.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději dne 2. 6. 2023.
Po ukončení přijímacího řízení bude seznam přijatých uchazečů (pod příslušným identifikátorem žádosti dítěte) zveřejněn na vstupních dveřích Mateřské školy L. Kuby 48, České Budějovice (vchod z Boršovské ulice) a na webových stránkách školy po dobu 15 dní.

Těšíme se na vás!