Od 30.11.2020 bude obnovena výuka na základních školách

– žáků 1. stupně ZŠ
– žáků 9. ročníků ZŠ
– žáků 6. – 8. ročníku v režimu tzv. rotace

V týdnu od 30.11.2020 se zúčastní výuky 6. ročníky a třídy 7.A a 7.B.,
další týden 8. ročníky a třída 7.C

Ranní příchod do školy bude časově rozložen tak, aby nedošlo k potkávání se žáků z různých tříd v šatnách následovně

– 7:30 všichni žáci tříd A
– 7:40 všichni žáci tříd B
– 7:50 všichni žáci tříd C

V souvislosti s vydanými hygienickými pokyny dojde i ke změně organizace školní výuky a výdeje stravy jednotlivým třídám. O těchto změnách budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím třídních učitelů v programu Bakalář.

Strava je opět přihlášená všem žákům, kteří se stravují ve školní jídelně kromě 8. ročníků a 7.C.

Žáci na distanční výuce si mohou přijít pro stravu do jídlonosičů v době 11.00 – 11.15 hod.

Žáci musí dodržovat hygienická pravidla a nařízení MZ a MŠMT, zejména nošení ochrany dýchacích cest