VÝUKA NOVĚ od 30.3.2020

Vážení rodiče,

z vývoje událostí je zřejmé, že současná opatření budou dlouhodobějšího charakteru, proto jsme se jako škola rozhodli sjednotit zadávání práce na doma.

Škola má k dispozici systém Office 365, do kterého mají všichni žáci přístup a v rámci svého účtu, pak má každý možnost instalovat aplikace systému na několik svých zařízení.

Balík Office 365 obsahuje aplikaci Teams, která umožňuje centralizovat výuku (zadávání úkolů, jejich hodnocení, sdílení materiálů, spolupráce na zpracování zadání, komunikace prostřednictvím chatu, videohovory, …) a současně nabízí propojení s ostatními aplikacemi balíku (OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Forms, …).

Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je to, že žáci vidí v jednom prostředí a pod jedním přihlášením všechny předměty (týmy), do kterých byli přidáni zakladatelem týmu (vyučujícím daného předmětu), všechna zadání domácích prací a mají možnost přímo komunikovat s vyučujícími a získávat zpětnou vazbu.

Do konce tohoto týdne budou mít žáci možnost se s prostředím Teamsů seznámit a komunikaci s vyučujícími si tady vyzkoušet.

V pondělí 30. 3. 2020 začne výuka na dálku pro žáky 4. – 9. ročníku oficiálně v prostředí Teams, zadávání práce na doma tak bude pro tyto žáky jednotné.

Zapojení 1. – 3. ročníku bude, vzhledem k malým zkušenostem žáků s používáním uživatelských účtů, dle uvážení třídních učitelů a dalších, kteří v dané třídě učí.

Všem předem děkujeme za spolupráci a věříme, že tuto nelehkou dobu všichni zvládneme.

S pozdravem

vedení školy ZŠ a MŠ L. Kuby

Jak se připojit k Microsoft Teams a kde najít materiály pro žáky

Rozcestník pro Office 365: https://portal.office.com