Váżení rodiče,
současná situace pokračuje i v následujícím týdnu od 9. 11. 2020, prezenční výuka obnovena nebude a žáci budou i nadále pokračovat ve výuce distanční formou. Z tohoto důvodu budou opět od 9. 11. 2020 všem žákům odhlášeny obědy.
V případě zájmu o docházení na obědy do školní jídelny si stravu přihlaste přes www.strava.cz.
Pokud systém www.strava.cz opětovné přihlášení nepovoluje, kontaktujte emailem či telefonicky vedoucí školní jídelny paní Ing. Glaserovou (glaserova@zsroznov.cz).

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají možnost přijít na oběd do školní jídelny v době od 11:15 do 13:00 hod. Docházet na obědy mohou pouze přihlášení strávníci. Žáci do školy vstupují POUZE hlavním vchodem a do jídelny odcházejí až po přezutí v šatně.

Není dovoleno, aby si žáci oběd odnášeli v jídlonosičích

Děkujeme za pochopení.
vedení školy