Vážení rodiče,

od pondělí 4. 1. 2021 je opět povolena osobní přítomnost při vzdělávání pouze žákům 1. a 2. tříd ZŠ.
Pro žáky 3. – 9. tříd je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Žákům 3. – 9. tříd jsou také umožněny prezenční individuální konzultace ve škole tak, že je vždy s vyučujícím přítomen pouze jeden žák, může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Žáci i další osoby mají povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku. Zákonný zástupce tedy dítěti zajistí alespoň 2 čisté roušky na den, sáček na uložení roušky (a nejlépe také vlastní dezinfekční gel na ruce).

Během prezenční výuky jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv.

Pro žáky 1. a 2. tříd bude školní družina fungovat v omezeném režimu, její provoz bude od 11:40 hod. do 16:00 hod. Vzhledem k nutnosti dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy bude ranní družina zajištěna třídními učiteli. Příchod bude žákům ráno umožněn od 7:00 hod.
Vstup do školy bude možný pouze hlavním vchodem, vyzvedávání žáků ze školní družiny bude od 12:35 do 13:45 hod. a od 15:00 do 16:00 hod. vchodem školní družiny. Upozorňujeme na dodržování všech bezpečnostních zásad ochrany zdraví v souvislosti s Covid 19.

Žáci 1. a 2. tříd mají obědy ve školní jídelně od 4. 1. 2021 přihlášeny, všem žákům 3. – 9. tříd byly obědy od 4. 1. 2021 odhlášeny. V případě zájmu o docházení na obědy do školní jídelny si stravu přihlaste přes www.strava.cz.
Pokud systém www.strava.cz opětovné přihlášení nepovoluje, kontaktujte emailem či telefonicky vedoucí školní jídelny paní Ing. Glaserovou (glaserova@zsroznov.cz).

Žáci, kteří se vzdělávají distančně a mají zájem o stravování ve školní jídelně, mají možnost přijít si pro oběd do školní jídelny v době od 13:15 do 13:50 hod. a oběd bude možné vydat pouze do jídlonosičů, těmto žákům bude prezenční stravování zakázáno.
Docházet pro obědy mohou pouze přihlášení strávníci. Žáci do školy vstupují POUZE hlavním vchodem a do jídelny odcházejí až po přezutí v šatně.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
vedení školy