Vážení rodiče,

upozorňujeme na změnu v organizaci školního roku. Vzhledem k pokračující výuce distanční formou se ruší dříve plánované ředitelské volno v pondělí 16. 11. 2020, v tento den tedy také probíhá distanční výuka.

Od středy 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd ZŠ při vzdělávání, pro tyto žáky je tedy obnovena povinná prezenční výuka.
Pro žáky 3. – 9. tříd je i nadále povinné vzdělávání distančním způsobem.

Od středy 18. 11. 2020 jsou také umožněny prezenční individuální konzultace ve škole tak, že je vždy s vyučujícím přítomen pouze jeden žák, může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Žáci i další osoby mají povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku. Zákonný zástupce tedy dítěti zajistí alespoň 2 čisté roušky na den, sáček na uložení roušky (a nejlépe také vlastní dezinfekční gel na ruce).

Během prezenční výuky jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv.

Pro žáky 1. a 2. tříd bude v omezeném režimu fungovat také školní družina, jejíž provoz bude od 11:40 hod. do 16:00 hod. Vzhledem k nutnosti dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy bude ranní družina zajištěna třídními učiteli. Příchod bude žákům ráno umožněn od 7:00 hod.
Do školy nebudou žáci ráno vcházet družinovým vchodem, vstup do školy bude možný pouze hlavním vchodem, vyzvedávání žáků ze školní družiny bude probíhat standardně družinovým vchodem. Apelujeme na rodiče, aby při vyzvedávání dětí dodržovali hygienická pravidla a po ohlášení se opustili prostor chodby a na své dítě čekali ve venkovních prostorách.

Všem žákům 1. a 2. tříd byly od středy 18. 11. opětovně přihlášeny obědy ve školní jídelně.

Žáci 3. – 9. tříd mají od 16. 11. 2020 obědy odhlášeny, jak bylo informováno v předchozí zprávě.
V případě zájmu o docházení na obědy do školní jídelny si stravu přihlaste přes www.strava.cz.
Pokud systém www.strava.cz opětovné přihlášení nepovoluje, kontaktujte emailem či telefonicky vedoucí školní jídelny paní Ing. Glaserovou (glaserova@zsroznov.cz).

Pro žáky, kteří se vzdělávají distančně a mají zájem o stravování ve školní jídelně, se ale od středy 18. 11. 2020 mění pravidla pro vyzvedávání obědů. Tito žáci budou mít možnost přijít si pro oběd do školní jídelny v době od 13:15 do 13:50 hod. a oběd bude možné vydat pouze do jídlonosičů. Žákům, kteří se vzdělávají distančně, je nyní prezenční stravování zakázáno.
Docházet pro obědy mohou pouze přihlášení strávníci. Žáci do školy vstupují POUZE hlavním vchodem a do jídelny odcházejí až po přezutí v šatně.

Děkujeme za pochopení.
vedení školy