žáci 6.ročníků v rámci hodiny přírodopisu navštívili výstavu hub v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Byl pro ně připraven výukový program. Žáci shlédli vystavené exponáty hub. Vše doplňoval výklad pana průvodce. Ukázali si rozdíly mezi často zaměňovanými houbami, jak je od sebe poznáme. Ve druhé části vyplňovali pracovní list a vytvořili si odznáčky s motivem hub. Akce se dětem moc líbila.
Skolková Hana