Vážení rodiče,

s účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým.

Platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu. Pro prokázání této skutečnosti je nezbytné doložit potvrzení o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení, nebo certifikát o prodělání onemocnění covid-19.

Potvrzení je možné zaslat na email micanova@zsroznov.cz, nebo kopii potvrzení donést třídnímu učiteli.

Děkujeme za spolupráci.
vedení školy

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/MO-MZ-o-preventivnim-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-31-1-2022.pdf