Výsledek obrázku pro archimediáda

Oba naši žáci Denis Majrich  (7.místo) a Tobiáš Brodec  (14.místo) ze 7.A, kteří se probojovali ze školního kola Archimediády – fyzikální olympiády (kat. G), jsou úspěšnými řešiteli okresního kola, které se konalo 23.5.2019 a bylo pořádáno DDM České Budějovice.
Chtěl bych jim touto cestou poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy v předmětu fyzika.
Naše škola byla jediná ZŠ, která se okresního kola zúčastnila, ostatní účastníci byli z víceletých gymnázií.
M.Kramár

výsledky