Vážení rodiče,

na základě zkušeností z minulých dvou týdnů a díky posílení personálu pro zajištění dohledů nad žáky můžeme v následujících týdnech nabídnout příchod žákům 1. – 3. ročníku již v 7:00 hod. do ranní družiny. Pro ostatní žáky a ty, kteří ranní družinu nevyužijí, zůstávají časy příchodu do školy dle původního rozpisu, tedy třídy A v 7:15 hod., třídy B v 7:30 hod. a třídy C v 7:45 hod.

Organizace příchodů do školy bude tedy následující:

LICHÝ TÝDEN od 26. 4. 2021 – prezenční výuka – 1.ročník, 3.A, 5.ročník

Ranní družina pro 1. ročník a 3.A – zajištěná třídními učiteli
příchod v 7:00 hod. hlavním vchodem

Příchod do školy – 1.ročník, 3.A, 5.ročník
7:15
– 1.A + 3.A + 5.A
7:30 – 1.B + 5.B
7:45 – 1.C + 5.C

 

SUDÝ TÝDEN od 3. 5. 2021 – prezenční výuka – 2.ročník, 3.B, 3.C, 4.ročník

Ranní družina pro 2. ročník a 3.ročník – zajištěná třídními učiteli
příchod v 7:00 hod. hlavním vchodem

Příchod do školy – 2.ročník, 3.B, 3.C, 4.ročník
7:15
– 2.A + 4.A
7:30 – 2.B + 3.B + 4.B
7:45 – 2.C + 3.C + 4.C

 

Celodenní družina pro děti rodičů vybraných povolání
7:00 – 16:00 hod. – příchod v 7:00 hod. družinovým vchodem, žáky vyzvedne paní vychovatelka

Prosíme o striktní dodržování časů příchodu, v případě opoždění bude nutné počkat minimálně do 7:50 hod. z důvodu nutnosti zajištění dalšího dohledu nad žáky.

Přihlašování obědů zůstává ve stejném režimu jako doposud. V týdnu prezenční výuky budou žákům obědy automaticky přihlášeny a v případě neúčasti žáka na prezenční výuce zákonný zástupce sám obědy odhlašuje. Během distanční výuky budou žákům obědy odhlášeny, v případě zájmu o docházení pro obědy do školní jídelny si stravu přihlaste. Žákům, kteří budou chodit do celodenní družiny pro děti rodičů vybraných povolání, zajistí přihlášení obědů také zákonní zástupci sami.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
vedení školy