Na základě novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021, se oproti současnosti mění frekvence preventivního testování antigenními testy ve školách, kde doposud probíhalo testování dvakrát týdně.

Nově se testování provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte nebo žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.