Nejnadanější žáci  Jihočeského kraje se sešli 27.2. v Koncertní síni Otakara Jeremiáše, kde proběhlo vyhlášení soutěže Talent Jihočeského kraje.
Za naši školu byl nominovaný Matyáš Hronek (8.B) v kategorii technické za své úspěchy v programátorských a matematických soutěžích.

Matyáš Hronek se ve své kategorii umístil na vynikajícím 2. místě!! Gratulujeme!!

V kategorii humanitní, přírodovědné, technické, umělecké, sportovní, speciální a v kategorii všestranný talent mohou soutěžit jednotlivci ve věku od 10 do 19 let, kteří se v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 umístili v okresních a vyšších kolech soutěží a přehlídek a kteří trvale bydlí nebo studují na školách v Jihočeském kraji

O udělení ceny Talent Jihočeského kraje rozhodují odborné komise jmenované vyhlašovateli soutěže. Slavnostní ocenění se  konalo dne 27. 2. 2019 od 16:00 hodin v hudební síni Jihočeské komorní filharmonie Otakara Jeremiáše v Č. Budějovicích. Soutěž se koná pod záštitou náměstka hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Zdeňka Dvořáka a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ Jihočeského kraje Ing. Hany Šímové.

fotogalerie