Žáci, kteří docházejí během distanční výuky na obědy do školní jídelny, do školy vstupují POUZE hlavním vchodem a do jídelny odcházejí až po přezutí v šatně.

Docházet na obědy mohou pouze přihlášení strávníci. Od středy 14. 10. 2020 byly obědy všem dětem odhlášeny a v případě zájmu je nutné obědy znovu přihlásit. Pokud systém www.strava.cz opětovné přihlášení nepovoluje, kontaktujte emailem či telefonicky vedoucí školní jídelny.

Není dovoleno, aby si žáci oběd odnášeli v jídlonosičích.

Děkujeme za pochopení.