Od tohoto školního roku máme na naší školy rybářský kroužek.

Sešli jsme se jako různé věkové kategorie, v podstatě od 1. až po 9.třídu.

Starším žákům, jmenovitě Petrovi Tonzarovi z 9.B, Michalovi Novotnému ze 7.C a Josefovi Kordíkovi ze 6.A bych chtěl poděkovat za pomoc s vedením kroužku a předáváním znalostí o rybách a rybaření.

Po složení rybářských zkoušek v lednu jsme se usilovně připravovali už v průběhu školního roku na naše první rybářské aktivity u vody, které jsme od května úspěšně i realizovali.
Z toho, jak jsme se na tento přírodní sport dali, je zřejmé, že nám to všem přirostlo k srdci.
V sobotu 15.6.2019 proběhla závěrečná soutěžní rybolovná akce na rybníku Štilec, kterou nám umožnila místní organizace č.2 ČRS, zastoupená panem Babkou.
Všichni si odnesli nějakou zajímavou cenu a novou zkušenost se sportovním rybolovem chyť a pusť. První a druhou cenou byl naviják a třetí cenou prut bez navijáku, které nám jako sponzorské dary poskytl zástupce firmy Daiwa-Cormoran Sportartikel-Vertrieb GmbH pro ČR pan Hoda, za které mu také velice děkujeme.
Všem zúčastněným děkuji za skvělou pohodu a sportovního ducha a přeji jim krásné, ničím nerušené prázdniny a hodně krásných zážitků u jakékoliv vody a s jakoukoli rybou.
Petrův zdar přeje Milan Kramár

fotogalerie