Vážení učitelé a milí žáci,

Stojíme tu dnes, abychom se s vámi rozloučili a ukončili, tak jednu z nejdůležitějších kapitol v našich životech.

Když jsme poprvé usedli do školních lavic, bylo to pro nás ze začátku velmi obtížné, jelikož jsme se ocitli mezi cizími dětmi, avšak postupem času jsme se začali seznamovat. Na začátku třetí třídy došlo ke sloučení z původních tří tříd pouze na dvě, což nám otevřelo dveře k novým přátelstvím, ale i rivalitám. Do konce prvního stupně jsme neměli moc dobré mezitřídní vztahy, ale nakonec se vše vyřešilo. Díky tomu máme mezi sebou velmi silní pouta, která budou pokračovat až na střední školy. I když jsme vyřešily tyto mezitřídní vztahy, objevily se problémy mezi námi. Dost často jsme se proto hádali, ponižovali a dělali si různé naschvály, ale přišly také okamžiky, na které budeme vzpomínat rádi. Například na velké úspěchy na atletických závodech, nebo na všechny akce, na které nás paní učitelka byla ochotna vzít. Ale hlavně  kdykoliv se něco stalo, tak jsme stáli při sobě, pomáhali si a byli jsme si navzájem oporou. Bude těžké pokračovat bez nich, ale budeme to muset zvládnout.

Děkujeme naší paní třídní učitelce Skolkové za to, že nás podporovala a stála vždy za námi. A naše velké díky také patří paním učitelkám Zemkové a Adamčíkové za to, že nás skvěle připravily na přijímací zkoušky a že nás naučili to, co dnes umíme. Škola nám dala mnoho zkušeností do života, ať už pozitivních nebo negativních. Chtěli bychom Vám všem popřát plno úspěchů a štěstí do příštích školních let, ať se vám podaří vše, co si přejete a zvládnete přijímací zkoušky tak jako my.

Loučí se s vámi třída 9.B.