Rozloučení 9.B (2019/2020)

PROSLOV 9.B

Vážení učitelé, milí žáci,

uteklo to jako voda a dnes je to již naposled, co jsme, jakožto studenti, přišli na tuto školu.

Vše to při tom začalo před devíti lety, když jsme jako malí prvňáčci usedli do školních lavic pod vedením paní učitelky Hanouskové, která nám během následujících tří let pomohla vytvořit skvělý kolektiv a seznámila nás se základy učiva, za což jí patří náš velký dík a obdiv.

Avšak čas kvapil a při příchodu do čtvrté třídy nás přivítala paní učitelka Theinerová. Té děkujeme za to, že jsme s ní prožili další dva krásné roky se spoustou zážitků a postupně jsme se připravili na naši následující etapu ve studiu. Ta pro některé znamenala odchod na víceletá gymnázia, jiný se rozhodli zůstat a pokračovat na druhý stupeň.

Při nástupu do šesté třídy se k nám připojili noví spolužáci, se kterými jsme se ale rychle seznámili. Poté již následovalo mnoho hezkých společných zážitků, které máme stále v živé paměti a na které budeme ještě dlouho vzpomínat. Děkujeme také naší třídní učitelce, paní Kyzourové, která nás na druhém stupni provázela a připravovala na přijímací zkoušky. U nich nesmíme ale zapomenout také poděkovat paní učitelce Jandové, která nás připravila na jejich druhou, matematickou, část.

Moc děkujeme též všem ostatním učitelům, kteří nás na naší cestě ke vzdělání na této škole provázeli a dali nám mnoho vědomostí. Další poděkování patří paní ředitelce a také dalším zaměstnancům, bez nichž by nikdy nebyla naše škola kompletní.

Nyní už nezbývá nic jiného, než vám všem popřát, aby se vám líbilo na této škole minimálně tolik jako nám a abyste měli mnoho skvělých zážitků a hodně úspěchů v dalším studiu.

Loučí se třída 9.B.