V Českých Budějovicích dne 13.11.2020

Rozhodnutí o dočasném uzavření MŠ

Mgr. Romana Kábelová, ředitelka ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodla na základě pokynu Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a po dohodě se zřizovatelem Statutární město České Budějovice, o dočasném uzavření MŠ od 13.11.2020.

Důvodem dočasného uzavření je potvrzená nákaza Covidem – 19 u zaměstnance a následná povinná karanténa většiny zaměstnanců MŠ – na pracovišti tedy nelze zajistit provoz.

(dle vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, par. 3/odst. 2)

 Předpokládaná doba uzavření MŠ je datována od 13.11.2020 do odvolání.

Žádám rodiče, aby sledovali stránky www.zsroznov.cz, kde bude sdělení o opětovném otevření mateřské školy.

Mgr. Romana Kábelová

ředitelka školy