ROUŠKY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ŠKOLY

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020 se všem osobám s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve vnitřních prostorách školy.

Toto opatření se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy mimo společných prostor školy.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf