PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 12. 4. 2021
Z organizačních důvodů nebude možné otevření ranní družiny. Žáci budou do školy přicházet hlavním vchodem v předem určený čas a to tak, že žáky ze tříd označených A vyzvedne u vchodu třídní učitelka v 7:15 hod., žáky ze tříd B v 7:30 hod. a žáky ze tříd C v 7:45 hod.

Odpolední družina bude z organizačních důvodů otevřena pouze pro žáky 1. – 3. ročníku od 11:40 do 16:00 hod. Vyzvedávání žáků z družiny bude možné od 12:35 do 13:45 hod. a po 15:00 hod.

Datum: