8:45 – 17:00

Všem dětem bude zajištěn oběd, který je nutno přihlásit:

                                    www.strava.cz

Rovněž je nutno přihlásit tento den dítě k docházce do ŠD

a uvést čas vyzvednutí: turkova@zsroznov.cz do 31.8.2023

 

      PROVOZ ŠD PRO 1. TŘÍDY:

 

ÚT   5.9.      6:00 – 8:00      9:40 – 17:00

ST    6.9.      6:00 – 8:00    10:45 – 17:00

ČT   7.9.      6:00 – 8:00    11:40 – 17:00

 

 

PROVOZ OD 5.9.2023  2. – 4. třídy

    

06:00 – 08:00                                     11:40 – 17:00

    Ranní příchod dětí do ŠD do 7:30

     Vyzvedávání dětí  12:35 – 13:45

                                     15:00 – 17:00