Vzhledem k tomu, že

PROVOZ ŠD 30.6.2021 bude od 6:00 do 13:00 a žáci budou mít možnost využít školní stravování ( oběd v 11:00, je nutno přihlásit), žádám vás o zaslání zprávy, zda v tento den využijete i školní družinu, popř. v jakém čase.

 

Děkuji za spolupráci.