Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 je umožněna předškolním dětem s povinnou docházkou osobní přítomnost na vzdělávání v Mateřské škole. Provoz MŠ je upraven od 6:30 do 16:00 hod.

Podmínky, za kterých děti mohou navštěvovat MŠ:

  • Děti se mohou vzdělávat v homogenní skupině do 15 dětí – z toho plyne, že předškolní děti budou rozděleni do dvou skupin podle docházky do MŠ
  • Povinné neinvazivní testování dětí v MŠ – antigenní testování 2x týdně

Testování antigenním testem bude probíhat 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek. Po příchodu do Mateřské školy dostane rodič antigenní test a svému dítěti provede stěr z přední nosní sliznice. Pak rodič vyčká 15 minut na výsledek venku před budovou MŠ. Pokud je výsledek negativní pokračuje dítě do své třídy a rodič odchází. Pokud je test pozitivní dostane rodič potvrzení o pozitivním antigenním testu a odchází z MŠ, posléze kontaktuje svého dětského lékaře.

Žádám rodiče, aby do MŠ chodili v tyto testovací dny s dostatečnou časovou rezervou.

 

(Testování se neprovádí u osob, které prodělaly COVID-19 a od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů (doložení potvrzením od lékaře), u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod. a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19, a u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19.)

Péče o děti zaměstnanců vybraných profesí:
(https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021) Těmto dětem se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v Mateřské škole. Příslušnost ke jmenovaným profesím zákonný zástupce doloží MŠ potvrzením zaměstnavatele. Pokud bude mít zákonný zástupce o zajištění této péče o dítě zájem, neprodleně o tomto informuje zástupkyni ředitelky MŠ. I tyto děti se musí povinně testovat antigenními testy.