Přírodovědný klokan

Dne 16. 10. se uskutečnilo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan, kde děti prokazovaly své znalosti z přírodovědných předmětů – tj matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie.
Zúčastnilo se 27 žáků.
Výsledky:
1. místo Adam Marek 9. C 84 bodů
2. místo Jana Suchanová 9. C 78 bodů
3. místo Ondřej Lounek 9. B 64 bodů