Přírodovědný klokan
Dne 13. 10. se naše škola zúčastnila soutěže Přírodovědný klokan.
Do soutěže se zapojilo 28 žáků 8. a 9.ročníků.
Nejlepší řešitelé – 1. místo Lucie M.,  9. třída
                                2. místo  Šimon S.,  9. třída
                                 3. místo Tomáš M., 9. třída

Všem děkuji za účast.

Lucie Rosenfelderová