Přírodovědný klokan
Dne 13. 10. se naše škola zúčastnila soutěže Přírodovědný klokan.
Do soutěže se zapojilo 28 žáků 8. a 9.ročníků.
Nejlepší řešitelé – 1. místo Lucie Marková 9. B
                                2. místo  Šimon Sotona 9. C
                                 3. místo Tomáš Marx 9. B
Všem děkuji za účast.

Lucie Rosenfelderová