Kritéria pro přijímání dětí do ŠD pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

kapacita ŠD je 210 žáků.
Vzhledem k velkému zájmu o docházku dětí do školní družiny proběhne přijetí na základě stanovených kritérií.

Závazné přihlášky je nutno odevzdat:
stávající žáci do 26.5.2023
budoucí žáci 1. třídy do 21.6.2023

Uhrazení platby 920 Kč v daném termínu:
stávající žáci do 17.6.2023
budoucí 1. třídy do 24.6.2023.

Platbu odeslat nejdříve 1.června 2023.

Pokyny k platbě č. účtu: 030015-2598735309/0800, VS: 7, KS: 0308, zpráva pro příjemce: jméno + třída dítěte

Na pozdější podání přihlášky či uhrazení platby nebude brán zřetel a dítě nebude do ŠD přijato.

V případě nepřijetí dítěte do ŠD bude platba vrácena zpět na váš účet.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ŠD ve školním roce 2023/2024

1/ přednostně budou přijati žáci 1. a 2. tříd
2/ žáci 3. tříd, pokud mají sourozence v 1. či 2. třídě
3/ žáci 3. tříd bez sourozence
4/ pokud nedojde k naplnění kapacity ŠD, budou přijímáni žáci 4. tříd se sourozencem v 1. či 2. třídě
5/ žáci 4. tříd bez sourozence
6/ dojíždějící žáci podle nejvzdálenějšího místa bydliště

V případě, že v jednom kritériu nebude v kapacitních možnostech ŠD přijmout všechny děti, které dané kritérium splňují, bude o přijetí rozhodovat los.

K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium.