Přijímací řízení na SŠ

ZÁPISOVÉ LÍSTKY obdrželi zákonní zástupci od výchovného poradce v průběhu měsíce ledna, února. Zápisový lístek je nutné vyplnit a odevzdat na střední škole do 10 dnů od přijetí – od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. (najdete na internetu nebo v budovách středních škol)
Jak SPRÁVNĚ VYPLNIT ZÁPISOVÝ LÍSTEK –  školu a obor,  podpisy zákonného zástupce a žáka, vzor ZDE
V případě ztráty zápisového lístku nebo jeho chybného vyplnění, musí rodič co nejdříve požádat o nový. Je nutné vyplnit žádost a doručit ji výchovnému poradci – zde žádost o nový zápisový lístek

RADY PRO NEPŘIJATÉ ŽÁKY:

místo pro nepřijaté žáky do 2. kola
jak psát odvolací dopis  
možný vzor odvolání   
vzor odvolání na gymnázium