PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Ve dnech 16.6. a 17.7. sledujte weby středních škol, kde bude oznámení o přijetí či nepřijetí žáka na SŠ.

V případě přijetí: 

– do uvedeného termínu odevzdejte na střední škole  zápisový lístek:
–  čtyřleté studium: do 23. června 2020
–  osmileté studium: do 24. června 2020

– školy prosí o co nejrychlejší oznámení o tom, zda  nastoupíte či nikoli

V případě nepřijetí:

– Dle zákona č. 135/2020 Sb. není v letošním roce proti tomuto rozhodnutí o nepřijetí odvolání přípustné.

– Uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí (ke stažení  na jednotlivých školách nebo zde Žádost o nové rozhodnutí).

– Dle zákona 232/2020 Sb. musí uchazeč tuto žádost podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

v případě, že nebudete přijati a nebudete podávat žádost o nové rozhodnutí – kontaktujte výchovného poradce a sledujte webové stránky JČ kraje, kde bude seznam volných míst pro uchazeče.

 

V obou případech žádáme o sdělení, na jaku školu a jaký obor je žák ZŠ přijat (kontaktujte výchovnéo poradce – jandova@zsroznov.cz  nebo přes Bakaláře)