Žáci 7.ročníků v rámci hodin dějepisu, kde se seznamují s dějinami našeho města, navštívili výstavu v Jihočeském muzeu – Příběh města České Budějovice. Rozdělili se do skupin, dostali kufříky s pomůckami a pracovní listy a ve třech sálech plnili úkoly a zároveň poznávali historii krásného města, ve kterém žijí.

fotogalerie