Dle mimořádného opatření MZČR proběhne 22. a 29. listopadu preventivní testování žáků ZŠ na onemocnění covid-19 prostřednictvím neinvazivního antigenního testu formou samoodběru (testy GENRUI a SEJOY).

Preventivní antigenní testování se provede na začátku první vyučovací hodiny, do otestování jsou žáci povinni mít nasazené roušky, nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Žákovi základní školy umožní škola (školní družina) osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud:

– podstoupil ve stanovených termínech preventivní antigenní test a prokáže se negativním výsledkem,

– doloží OTN (národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, nebo potvrzení o RT-PCR nejdéle před 72 hodinami s negativním výsledkem, nebo rychlý antigenní test (RAT) nejdéle před 24 hodinami s negativním výsledkem, nebo potvrzení, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní),

– případně pokud po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo ve venkovním prostředí používá ochranný prostředek dýchacích cest (roušku)