Přestup žáka do 6. ročníku – informace pro školní rok 2023/2024

Přestup žáka z jiné základní školy

Je dlouholetou tradicí, že do šestého ročníku naší školy jsou přijímání i žáci z okolních obcí. Především z těch, kde není zřízen druhý stupeň ZŠ. Je předpoklad, že tomu tak bude i v příštím školním roce. Dojíždějící žáci tak od září 2023 budou moci nastoupit na místa, která se po hlavních prázdninách uvolní, a to především díky odchodu našich páťáků, kteří budou přijati od 9/2023 na víceletá gymnázia.

Abychom mohli od nového školního roku 2023/2024 personálně a prostorově zajistit výuku šestého ročníku je zapotřebí znát především:

  1. kolik našich současných páťáků nám od září 2023 do 6. ročníku již nenastoupí
  2. být včas informování o počtu žádostí – zájemců o přestup do 6. ročníku od školního roku 2023/2024

Z tohoto důvodu vyzývám rodiče, kteří uvažují od 1. září 2023 o přestupu svých dětí do našeho 6. ročníku, aby v období od 2. května do 15. května 2023 vyplnili a podali do kanceláře školy vyplněný formulář: „ŽÁDOST O PŘESTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY“ viz zadost_o_prestup.pdf (zsroznov.cz)

Možnosti podání žádosti:

  • do datové schránky školy (pj9mpgv),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
  • poštou doporučeným dopisem
  • osobní podání – v kanceláři školy v úředních hodinách – Po a St 8 – 10 hodin
  1. května 2023 bude zahájeno na základě podaných Žádostí o přestup správní řízení týkající se vydání rozhodnutí o přestupu do 6. ročníku ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice.

Kritéria pro přijímání žáků do 6. ročníku ZŠ pro školní rok 2023/2024:

1.Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu.

2.V případě nižšího počtu žádostí dětí ze školského obvodu budou dále přijaty děti s trvalým pobytem mimo školský obvod do naplnění kapacity, a to dle kritérií:

a) přednostně budou přijímány děti, které mají a budou mít k 1. 9. 2023 v ZŠ nebo MŠ sourozence, v případě vyššího počtu dětí, které splní toto kritérium, bude rozhodovat menší vzdálenost trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno od vchodu bydliště dítěte k hlavnímu vchodu budovy ZŠ dle Google Maps)

b) u ostatních dětí bez sourozence je kritériem menší vzdálenost trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno od vchodu bydliště dítěte k hlavnímu vchodu budovy ZŠ dle Google Maps)