POKYNY K PLATBĚ ZA ŠD ZATÍM POUZE PRO ŽÁKY 1. a 2. TŘÍD:
Vážení rodiče. 

Uhraďte, prosím, částku 1.380Kč ( leden – červen 2021 ) na číslo účtu:  030015-2598735309/0800, variabilní symbol: 7 a do zprávy BEZPODMÍNEČNĚ uveďte jméno a třídu dítěte. Platba musí být připsána na účet do 15.2.2021.

Rodiče žáků 3., 4. a 5.tříd platbu neposílají, ale vyčkají na další pokyny.

Děkujeme za pochopení.