Vážení rodiče. 

Uhraďte, prosím, částku 575Kč ( duben – červen 2021 ) na číslo účtu: 

030015-2598735309/0800, variabilní symbol: 7 a do zprávy BEZPODMÍNEČNĚ uveďte jméno a třídu dítěte.
Platba musí být připsána na účet do 28.4.2021.
 

Děkujeme za pochopení.