Vážení rodiče.

Vzhledem k současné situaci stanovuje ředitelka školy dle Vyhlášky MŠMT č.423/2020 poníženou úplatu za ŠD za období 09–12/2020.

Žádám vás tímto o zaslání čísla účtu, na který bude vrácena poměrná část platby: turkova@zsroznov.cz.
Číslo účtu sdělte nejpozději do 15.12.2020.

Pokyny k platbě na příští období 01–06/2021 obdržíte nejpozději do konce měsíce ledna 2021.

Děkuji za pochopení.