Otevření mateřských škol

Od 25.5. 2020 bude mateřská škola opět otevřená.

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:

  1. Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
  2. Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Před mateřskou školou minimalizujte shromažďování.

Předávání dětí bude probíhat ve vstupním vestibulu MŠ, kde rodič předá nebo převezme své dítě od personálu.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. V případě, že zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. (viz. Čestné prohlášení v příloze)

Škola zajišťuje dezinfekci rukou, pokud je dítě citlivé nebo zvyklé na svou dezinfekci, je možné si donést vlastní.

Mateřská škola bude dodržovat hygienická opatření dle dokumentu MŠMT o Provozu Mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020. http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

PŘÍLOHA:   Čestné prohlášení

Datum: