Osobní přítomnost žáků 2.stupňů ZŠ

1.6.2020

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 8. června 2020 umožněna také osobní přítomnost žáků druhých stupňů základních škol.

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

· Individuální nebo skupinové (maximálně 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

· Socializační aktivity.

· Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

V průběhu vzdělávacích aktivit ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci) a při pohybu mimo třídu a ve společných prostorách školy, se musí roušky nosit. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Zákonní zástupci zajistí dětem nejlépe také vlastní dezinfekční gel na ruce.

Stravování ve školní jídelně nebude z organizačních důvodů pro žáky 2. stupně zajištěno.

O termínech docházení do školy pro jednotlivé skupiny žáků budou zákonné zástupce informovat třídní učitelé, o termínech individuálních konzultací pak vyučující daných předmětů.

Při prvním vstupu do školy předloží žák zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost.

Dokumenty ke stažení:
Čestné prohlášení

S pozdravem

Mgr. Romana Kábelová
ředitelka školy