Vážení rodiče,

od pondělí 24. 5. 2021 se budou již všichni žáci vzdělávat prezenčně bez rotace.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Povinné testování žáků antigenními testy tzv. samoodběrem bude probíhat jedenkrát týdně – PONDĚLÍ.

Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního onemocnění.  V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna při provádění testu asistence zákonného zástupce. Pokud se žák neúčastní prezenční výuky z důvodu neúčasti na testování, škola na základě omluvenky zákonného zástupce absenci eviduje jako omluvenou a žák se vzdělává sám doma.

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly COVID-19 a od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů (doložení potvrzením od lékaře), u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod. a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19, a u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19.

PŘÍCHOD DO ŠKOLY

PONDĚLÍ (testování všech žáků) – žáky u vchodu vyzvednou třídní učitelé
7:20
třídy A
7:30třídy B
7:40třídy C

Prosíme o striktní dodržování časů příchodu, v případě opoždění bude nutné počkat minimálně do 7:50 hod. z důvodu nutnosti zajištění dalšího dohledu nad žáky při testování.

OSTATNÍ DNY – Protože už nadále nebude nutné dodržovat homogenitu jednotlivých tříd, bude ve dny, kdy se třídy netestují, příchod do školy v běžném režimu – samostatně od 7:40 do 7:55 hod.

ROUŠKY

Žáci mají povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku. Zákonný zástupce tedy dítěti zajistí alespoň 2 čisté roušky na den (sáček na uložení roušky). Výjimka platí pouze při výuce tělesné výchovy, kdy při sportovních aktivitách není povinnost roušku nosit.

DRUŽINA

Družina je v provozu v BĚŽNÉM REŽIMU od 6:00 do 8:00 hod. a odpoledne od 11:40 do 17:00 hod. Z organizačních důvodů je otevřena pouze pro žáky 1. – 3. ročníku. Vyzvedávání žáků z družiny bude možné od 12:30 do 13:45 hod. a od 15:00 do 17:00 hod.

Příchod žáků do ranní družiny je v PONDĚLÍ (den testování) umožněn jen do 7:15 hod., po této době žák přichází do školy hlavním vchodem dle stanoveného času pro jeho třídu.

STRAVOVÁNÍ

Obědy budou žákům automaticky přihlášeny. V případě neúčasti žáka na prezenční výuce zákonný zástupce sám obědy odhlašuje přes web www.strava.cz, popřípadě emailem či telefonicky kontaktuje vedoucí školní jídelny.

Děkujeme za spolupráci.
vedení školy