Žáci 9. tříd byli vzhledem k počtu přihlášených rozděleni do čtyř skupin. Informace o zařazení do skupiny bude rozeslána prostřednictvím Bakaláře.

Výuka bude pro skupiny 1 a 2 zajištěna v pondělí a v úterý, pro skupiny 3 a 4 pak ve středu a ve čtvrtek dle speciálního rozvrhu.

9 rozvrh tabuka

Výuka bude probíhat minimálně do 10:30 hod., dle potřeb žáků může výuka probíhat i déle.

Obědy pro žáky nebudou zajištěny.

Zákonní zástupci zajistí dětem minimálně 2 čisté roušky na den, sáček na uložení roušky a nejlépe také vlastní dezinfekční gel na ruce.

Upozorňujeme, že vpuštění žáka do školy v pondělí 11. 5. 2020 a ve středu 13. 5. 2020 bude podmíněno odevzdáním podepsaného čestného prohlášení o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost, zákonným zástupcem dítěte s datem podepsání ne starším jednoho dne. Čestná prohlášení, která byla odevzdána společně s přihláškou do 7. 5. 2020, nejsou platná.

V případě nepřítomnosti žáka na výuce ve školní skupině je zákonný zástupce povinný jeho nepřítomnost nejpozději do tří kalendářních dnů omluvit na emailovou adresu vyučujícího:
– absence na výuce matematiky na jandova@zsroznov.cz
– absence na výuce českého jazyka na svecova@zsroznov.cz